Bostanlı Anaokulu | Palmiye Anaokuluna Hoşgeldiniz! | Bostanlı - Karşıyaka - İZMİR

  • 0232 364 07 72Bizi Arayın!

  • 0533 669 09 00Bizi Arayın!

  • arzum@izmirpalmiyeanaokulu.comBize Yazın!

Eğitim Metotları

Eğitim Metotları

Eğitim Metotları

Regio Emilia Yaklaşımı

1970’lerden bu yana anaokulları ve üniversitelerin işbirliği ile rafine edilmiş başarılı bir etkin öğrenme yöntemidir. Bu yöntemin en önemli özelliği; çocuğun istenilen yeteneklerini geliştirebileceği, özenle düzenlenmiş bir ortam sunmasıdır. Ortam; çocuğun farklı kişiler arasında ilişki kurması , hoş bir çevre yaratması, değişimler, etkinlikler ve alternatifler sunması, sosyo-etkin-bilişsel öğrenmenin gelişmesi için potansiyel sağlaması açısından çok önemlidir. Hatta Reggio Emilia okullarında ortam (fiziksel ve sosyal ortam) öğrenmenin kendisidir. Ortam; çocuğun değişik deneyimler yaşayabileceği bir şekilde özenle düzenlenmektedir ve önceden planlanmış grup çalışmaları-atölyeleri (mevcut çocukların ilgi alanları doğrultusunda belirlenmiş) ile çocuğun çevre ile ilgili yeni etkileşimler kurması sağlanmaktadır.

Reggio Emilia yönteminde herkese uygulanan sabit program yoktur. Her çocuğa özel, çocuğun içindeki potansiyeli çıkarmaya yönelik program uygulanır.

Reggio Emilio yönteminde öğretmen, bilgi verici değil, çocuğun yanında yardımcı araştırmacı/öğrenen konumundadır. Asıl görevi; öğrenmeyi kolaylaştıracak şekilde dinlemek, incelemek, soru sormak, grubu yönlendirmek, düşünmeyi dürtüklemek bazen bilinçli olarak olayları provoke etmektir.

Reggio Emilia yaklaşımında aileler eğitimin öğretim etkinliklerinde aktif rol oynarlar. Reggio Emilia okullarında ebeveyinler içinde çeşitli konularda eğitim programları vardır.

Reggio Emilia Yaklaşımında Öğretmen;

Reggio Emilia yaklaşımının en önemli özelliği öğretmenlerin “öğrenen” olarak görülmesidir. Öğretmenler her sınıfta eşit haklara sahip bireyler olarak çalışır. Diğer öğretmenler ve personel ile kendi işleri, çocukların işleri hakkında sürekli tartışır ve yorum yapar. Bu karşılıklı alış- veriş, kalıcı, sürekli bir eğitimi ve teorik zenginleşmeyi sağlar. Öğretmenler kendilerini, çocuklarla çalışmalarının dökümanlarını hazırlayan birer araştırmacı olarak algılamaktadırlar. Onlar diğer öğretmenlerle gözlem yaparlar, konuşmaları kaydederler, çocukları kameraya kaydederler. Onlar bütün gözlemlerini diğer öğretmenler ve ailelerle paylaşırlar ve daha sonra öğrencilerin spontane etkinliklerini genişletebilmenin yolunu ararlar. Reggio öğretmenleri çocuklar, ebeveyinler ve diğer görevlilerle birlikte çalışarak çocukların daha önceden bildiklerini ortaya çıkarır. Çocukların ilgi ve yeteneklerine dayanan projeleri hazırlar ve çocukların bu proje konuları ile ilgili bilgi seviyelerini desteklerler.

Reggio Emilia Yaklaşımında Çevre;

Reggio Emilia yaklaşımına göre iyi bir çevre çocuğun seçebileceği birçok alternatifin bulunduğu, ilişkiye geçmede onu motive edebilen bir unsurdur. Reggio Emilia okullarında çevre eğitimsel etkinliklere tam katılımlı olan elemandır. Hatta ortam için “öğretmenin kendisi” deyimi kullanılmaktadır. Ancak ortamla kastedilen sadece fiziki çevre değil aynı zamanda sosyal çevredir. Bu nedenle Reggio Emilia okullarının merkezlerinde yetişkinler ve çocuklar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla bütün çocukların ve öğretmenlerin birlikte bulunabileceği büyük bir alan bulunur. Sınıflar ise bu açık alanın etrafına düzenlenmiştir. Çocuklar ve yetişkinler gün boyunca bu alanı kullanmak zorundadırlar. Reggio okullarında hiç kimse kendisini başkalarının gördüğü gibi görme şansına sahip değildir düşüncesinden hareket edilerek duvarlara köşeli olarak yan yana getirilen aynalar yerleştirilir ve böylece çocukların kendilerini bir nebze olsun başkalarının gördüğü gibi gözlemleyebilmeleri sağlanır. Ayrıca, çocukların içine girip oynayabilecekleri üçgen prizmalar, konveks ve konkav aynalar okulların birçok yerinde kullanılmıştır. Reggio Emilia okullarında duvarlar çocukların resimleri ve diğer çalışmaları ile doludur. Bu tür görsel sunumlar öğrencilerinin öğrenmelerinin pekişmesi ve öğretmenler, anne-babalar ve çocuklar arasındaki iletişimin şekillenmesinde önemlidir. Resim, tablo, heykel gibi çocukların etkinlikleri, uygulanan projelerin fotoğrafları ve projeleri anlatan duvar panoları gibi görsel materyaller okulun her yerinde sunulur.

 

Karakter Eğitimi

Eğitim;

Akademik çalışmaların ve başarının yanında, bir bütünsellik içinde çocukların ve gençlerin doğru değerlerle gelişmesini, büyümesini hedeflemelidir. Batı’da karakter eğitimi çocuklara küçük yaşlardan itibaren okullarda verilmektedir.

İpekböceği Anaokulu olarak çocuklarımızın yaşamlarında daha başarılı ve mutlu bireyler olmaları, toplum içinde iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olarak yer alabilmeleri amacıyla karakter eğitimi çalışmaları yapılmakta. Fakat karakter eğitimini bir programını yaparak bir müfredatla, sistemle, bu müfredata eşlik eden etkinliklerle , aile katılımlarıyla, bu eğitimi destekleyen afişlerle,programın sonunda da karakter gecesi düzenleyerek uygulamayı planlamaktayız.

Karakter Eğitimi çalışmalarında amaç; çocuklarımıza tüm sene boyunca etkinlikler yoluyla evrensel yaşam değerlerini öğretmektir. Bu doğrultuda her hafta sınıf ve belirlenen konular ile ilgili değişik etkinlikler etkinlikler yapacaklar. Resimler yaparak, şiir ve hikayeler yazarak ve de drama etkinliklerinde küçük roller alarak konuları özümsemeye başlayacaklar.

Neden Karakter Eğitimi?

Küreselleşen dünyamızda, kişisel dinamiklerin her gün daha da önem kazandığı yadsınamaz bir gerçektir. Kendisiyle barışık, mutlu, başarılı yaşamın sırrı sınav başarısından çok, etik değerlerin, duyguların, sağlıklı iletişimin anlaşılması ve uygulanmasıyla olasıdır. Kişilerin bunları gerçekleştirebilmesi için gerekenler öğretilebilir. Etik değerleri bilen ve bu değerlere sahip olan kişiler yaşamda başarı kazanmış kişilerdir. Ayrıca, etik değerleri bilmek ve onlara sahip olmak doğrudan sınav başarısını da olumlu etkiler. Karakter eğitimi programı diğer adıyla “Etik Değerler” programıdır.

Araştırmalar düşünceli, saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası ‘iyi insan’ların yaşamda daha başarılı olduğunu göstermiştir.
Bu nedenle, etik değerlerin eğitimi, okullarda en az matematik ve Türkçe eğitimi kadar önemli ve gereklidir.

Etik değerleri önemsemeyen ve bu değerlere uymayan çocukların yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal yaşamlarının iyi gitmediği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kısacası etik değerlerin eğitimi yaşam boyu gereken bir eğitimdir.

Bu eğitim yukarıdaki açılardan ‘önleyici’ bir yaklaşım içinde olmayı, etik değerler açısından farkındalık yaratmayı amaçlar. İlişkiler çatışmaya dönüşmeden, eğitim ile çocuklara etik değerlerin öğretilmesi hedeflenmiştir. Odak noktamız etik değerlerin anlaşılması ve uygulanmasıdır.

Bu programın amacı ve felsefesi etik değerler yönünden farkındalık yaratmaktır. Etik değerler yönünden farkındalık; başarılı ve daha doyurucu bir yaşam için gerekli becerilere sahip olmaktır. Etik değerler okuryazarlığının, farkındalığının bu becerileri geliştireceği ve besleyeceği umulmaktadır.

Her Şeyden Önce Eşduyum

Eşduyum

Kişilik eğitiminde bize en çok yardımcı olacak kavram ‘eşduyum’dur. Eşduyum (empati) kendimizi karşımızdakinin yerine koymak, karşımızdakini anlamak anlamını taşır.

Çocuklarımıza ve çocuklarımıza evrensel değerleri öğretirken sık sık eşduyum kavramından faydalanabiliriz.

Kendimize nasıl davranılmasını arzu ediyorsak, diğerlerine öyle davranmamızın doğru olacağı açısı çocuklarımıza ve çocuklarımıza vereceğimiz değerler eğitiminin hareket noktası olabilir.

Karakter Eğitiminin Ana Öğeleri

EVRENSEL TEMEL ETİK DEĞERLER karakterin altı temel taşını belirler. Bu özelliklere sahip kişiler güçlü kişilerdir.

GÜÇLÜ KİŞİLİĞİ OLAN BİR İNSAN;

GÜVENİLİRDİR

• Her açıdan dürüst davranır.
• Doğru söyler.
• İçtendir.
• Yanlış yönlendirmez.
• Hile yapmaz.
• Diğer kişilere zarar vermez.
• Güvene dayalı bir ilişkide önemli bilgileri karşısındakinden saklamaz.
• Kopya çekmez. (Okulda ve işyerinde)

BAŞKALARINI DÜŞÜNÜR

• Duyarlı, merhametli, sevecendir.
• Paylaşımcıdır.
• Çevresindekilere kendisine davranılmasını istediği gibi davranır.
• Başkalarına yardım eder.
• Bencil değildir.
• Acımasız ve kötü niyetli değildir.
• Yardımcıdır.
• Vefalıdır.
• Gerçek dosttur.

SORUMLU DAVRANIR

Sorumlu olmak

• Harekete geçmeden önce düşünür.
• Hareketin tüm bu davranıştan etkilenecek kişiler üzerindeki olası sonuçlarını hesaba katar.
• Uzun vadeyi düşünür.
• Güvenilirdir.
• Seçimlerinin sonuçları için sorumluluğu kabul eder.
• Mazeret belirtmez, bahane bulmaz.
• Kendi yanlışları için başkalarını suçlamaz.
• Başkalarının başarısını kendisinin başarısı gibi üstlenmez.
• Onu örnek alanlara iyi örnek olur.

SORUMLU DAVRANIR

Mükemmelliği yakalamak

• Elindekilerin en iyisini yapar.
• Gayret etmeyi sürdürür, ucunu bırakmaz, vazgeçmez.
• Çalışkan, özenli ve gayretli olur.

ADİLDİR

• Herkese eşit, adaletli davranır.
• Açık görüşlüdür.
• Diğerlerinin ne söylediklerini ve duyumsadıklarını anlamaya çalışır.
• Başkalarının hatalarından haksızca faydalanmaz.
• Hakkından fazlasını almaz.

HERKESE SAYGI GÖSTERİR

• Kibar ve inceliklidir.
• Herkesi meziyetleri ile değerlendirir.
• Hoşgörülü, bireysel farklılıkları kabul edici ve takdir edicidir.
• Aşağılamaz.
• Herkese iyi davranır.
• Başkalarını kötü niyetle kullanmaz veya yönlendirmez.
• Sömürmez.
• Bireylerin kendi yaşamları hakkında karar verme haklarına saygı gösterir.

İYİ VATANDAŞTIR

• Kurallara ve kanunlara uyar.
• Görevini yapar.
• Görevlilere görevlerini yerine getirmesinde saygı gösterir.
• Bilgi alır.
• Oy verir.
• Komşularını, ailesini, toplumunu, ülkesini, işverenini, iş arkadaşlarını yani ilişkide olduğu herkesi korur.
• Vergisini öder.
• Topluma gönüllü hizmette bulunur.
• Çevresini korur.
• Doğal kaynakları korur.

Evrensel Etik Değerlere Bakış Açımız

• Erdemli yaşama veya etik değerlere bakma açımız incelik, iyi niyet, ölçülülük, saygı, adalet, yüreklilik gibi kavramlardan oluşmaktadır.
• Evrensel etik değerler, erdemli yaşam ve okulda bu yönde verilecek eğitimin temeli özel yaşama odaklanmaz.
• Özel yaşam bireylerin dokunulmazlık alanı içindedir.
• Önemli olan özel yaşamın veya bireysel davranış biçimlerinin toplumsal yaşama değme noktalarıdır.
• Temel aldığımız erdemli yaşam anlayışı, kişilerin iyi niyet, incelik, saygı, sorumluluk, adalet gibi değerler çerçevesinde diğer kişilere zarar vermeden var olduğu sağlıklı bir yaşam biçimidir.
• Yaşadığımız toplumda sıklıkla, çevresini rahatsız etmeyen, düşünceli, iyi niyetli, incelikleri olan bireylerin özel yaşamına odaklanıldığına, bireylerin ahlaki veya etik değerlerinin, kişiliklerinin haksızca yargılandığına tanık oluruz.
• Oysa, daha sıklıkla birçok kişinin düşüncelilik, incelik ya da dürüstlükten uzak davrandığını fark ederiz.
• Bu kişilerin diğerlerine rahatsızlık veya zarar verdiğini, yanlış yönlendirmelerle başka kişilerin acı çekmesine neden olduklarını görürüz.
• Bu kişilerin haklarından daha fazlasını almak için diğer kişileri suiistimal ettiklerini gözlemleriz, gazetelerden okuruz, televizyonda izleriz.
• Ancak bu kişiler etik değerleri yok sayarak bu tür davranışlarını sürdürürler.
• Bu program, kişilerin özel yaşamlarına saygı göstererek, yukarıda değinilen türden sağlıksız değerlerin yerine gelebilecek sağlıklı değerlere odaklanmayı hedeflemiştir.

Derslerde Öğretilen Konu Başlıkları

• Dürüstlük
• Düşüncelilik
• Saygı
• Sevgi
• Merhamet
• Sorumluluk
• Adalet
• İyi Yurttaş Olmak
• Erdemlilik
• Verdiği Sözü Tutmak
• Sadakat
• Dostluk
• Vefa
• İlkeli Olmak
• Çalışkanlık
• Kibarlık
• Zamanında Olmak
• İyi Dinleyici Olmak
• Hazırlıklı Olmak
• Paylaşımcılık
• Hoşgörü
• Hedefleri Olmak
• Yanında Olmak

Bu özelliklere sahip bir kişi özgüvenlidir. Son konumuz bu nedenle;

• Özgüvenli Olmak’tır.

Kaynak

Haluk YAVUZER ( Okul Çağı Çocuğu )
Doğan CÜCELOĞLU ( Başarıya Götüren Aile )

 

 

 

Çoklu Zeka Kuramı

Klasik yaklaşımda zekâ olgusu dil ve matematik yetileriyle sınırlandırılmışken Çoklu Zekâ yaklaşımında insanın birden fazla zekâsı olduğu, bu zekâları insanların hayatları boyunca geliştirebildikleri zekânın kader olmadığı savunulmuştur.

Her birey dinamik zekânın eşsiz bir karışımıdır. Zekâların her biri diğerinin arttırılması için kullanılabilir.

Okulumuzda Zekâyı eğitime uygularken şu prensiplere dikkat etmekteyiz;

• Zekâ öğrenilebilir.

• Her insanın güçlü zekâları vardır.

• Her insanın zayıf zekâları vardır.

• Zayıf zekâlar güçlendirilebilir.

• Kişinin zekâsı parmak izi kadar eşsizdir.

Her yaş grubu için ayrı olarak hazırlanmış olan ders programlarımızda Çoklu Zekâ çalışmalarımıza yönelik kavram çalışmaları ve buna paralel olarak her çocuk için tek tek yaptığımız “Öğrenme Yöntemleri” çalışmaları bulunmakta, çalışmalara uygun uyaranlarla zenginleştirilmiş ortamlardan yararlanılmakta ve bu etkinlikler sırasında çocuklarımızla eğitim uzmanımız bireysel olarak çalışıp dönemlik gelişim gözlem raporları hazırlanmaktadır.

ETKİN ÖĞRENME

Türkçe-Dil Etkinlikleri( Sözel-Dilsel Zekâ)

Kelimelerle düşünme ve ifade etme, kelimelerin anlamını kavrayabilme, şiir okuma, mizah hikaye anlatma, gramer bilgisi, soyut düşünme, kavram oluşturma ve yazma gibi olayları içeren, dili etkili kullanma ve üretme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Okuma-yazma, öykü dinleme ve anlatma becerisini geliştirici etkinlikler, kelime oyunları, drama çalışmaları.

Müziksel ve Ritmik Zekâ

Sesler, notalar, ritimlerle düşünme, farklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler oluşturma becerisidir. Çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine karşı duyarlılık kapasitelerini içerir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Şarkı dinleme, öğrenme ve söyleme müzik aletleri çalma, ritm çalışmaları.

Oyun Etkinlikleri ( Bedensel-Kinestetik Zekâ )

Hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin ve vücut (el-göz) koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Her türlü fiziksel gelişim (büyük ve küçük kas) etkinlikleri, cimnastik, dans, folklor, parmak boya, hamur-kil-seramik çalışmaları, el-göz koordinasyonunu geliştirici etkinlikler, yaratıcı drama etkinlikleri.

Sanat Etkinlikleri ( Görsel-Mekansal Zekâ )

Resimler, imgeler,şekiller ve çizgilerler düşünme, 3 boyutlu nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Her türlü görsel algı ile ilgili etkinlikler, hayali öykü anlatma, drama, her türlü yaratıcı etkinlikler, resim ve sanatsal etkinlikler.

Fen ve Doğa Etkinlikleri ( Doğa Zekâsı )

Doğadaki bütün canlıları tanıma, araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Her türlü fen ve doğa etkinlikleri, deneyler, proje çalışmaları, geziler.

Drama Çalışmaları ( Kişilerarası Sosyal Zekâ )

Grup içinde işbirliği yapma, sözel ve sözsüz iletişim kurma, insanların duygu düşünce ve davranışlarını anlama, yorumlama ve insanları ikna edebilme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Arkadaşlık kurma, liderlik, paylaşma ve sosyalleşmeyle ilgili Okuma ve Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

( Mantıksal ve Matematiksel Zekâ )

Sayılarla düşünme, hesaplama, sonuç çıkarma, mantıksal ilişkiler kurma, problem çözme, sayılar, geometrik şekiller gibi soyut sembollerle çalışma, bilginin parçaları arasında ilişkiler kurma becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Bilmece ve bulmacalar, her türlü problem çözme ile ilgili aktiviteler, deney yapma, araştırma, matematik-sayı ve kavram eğitimi, okuma ve yazmaya hazırlık çalışmaları, fen etkinlikleri, bilgisayar çalışmaları.

Kişisel İçsel Zekâ

İnsanın kendi duygularını, duygusal tepki derecesini, düşünme sürecini tanıma, kendini değerlendirme ve kendisi ile ilgili hedefler oluşturabilme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Okuma ve yazmaya hazırlık çalışmaları, kendini ifade etme becerileri ile ilgili aktiviteler, yaratıcı düşünme ile ilgili aktiviteler, problem çözmeyle ilgili aktiviteler.